มะม่วงอบแห้ง

ส่วนประกอบที่สำคัญ
มะม่วง                                                                                                  58.77%
น้ำตาล 25.00%
สารทำให้เกิดความชุ่มชื้น (INS 422) 15.00%
สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330) 1.20%
ใช้วัตถุกันเสีย (INS 223) 0.03%
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร :  มี ซัลไฟต์
ข้อแนะนำวิธีการใช้ :   เก็บในที่แห้งและเย็น 
ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ  BRC/GMP/HACCP  สำหรับการผลิตผลไม้อบแห้งจาก BUREAU VERITAS
คุณค่าทางโภชนาการ :  มีน้ำตาลน้อย  กากใยอาหารสูง  ไม่มีน้ำมัน  แคลเซียมสูง ไม่มีคอเลสเตอรอล ไม่เจือสีสังเคราะห์ 
 

 

ฝรั่งอบแห้ง

ส่วนประกอบที่สำคัญ
ฝรั่ง                                                                                                     67.97% 
น้ำตาล 32.00%
สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330)  
ใช้วัตถุกันเสีย (INS 223)  
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร :  มี ซัลไฟต์
ข้อแนะนำวิธีการใช้ :   เก็บในที่แห้งและเย็น 
ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ  BRC/GMP/HACCP  สำหรับการผลิตผลไม้อบแห้งจาก BUREAU VERITAS
คุณค่าทางโภชนาการ :  มีน้ำตาลน้อย  กากใยอาหารสูง  ไม่มีน้ำมัน  มีวิตามิน C  ไม่มีคอเลสเตอรอล ไม่เจือสีสังเคราะห์ 

 

ผลไม้รวมอบแห้ง

ส่วนประกอบที่สำคัญ
ผลไม้รวม(สตอร์เบอร์รี่ มะม่วง ส้ม)                                69.76%
น้ำตาล 29.00%
สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330) 1.20%
ใช้วัตถุกันเสีย (INS 223) 0.03%
ใช้สีสังเคราะห์ (INS129)  
แต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ  
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร :  มี ซัลไฟต์
ข้อแนะนำวิธีการใช้ :   เก็บในที่แห้งและเย็น 
ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ  BRC/GMP/HACCP  สำหรับการผลิตผลไม้อบแห้งจาก BUREAU VERITAS
คุณค่าทางโภชนาการ :  มีน้ำตาลน้อย  กากใยอาหารสูง  ไม่มีน้ำมัน  มีวิตามิน C    ไม่มีคอเลสเตอรอล ไม่เจือสีสังเคราะห์