ใบมะกรูดอบแห้ง

ส่วนประกอบที่สำคัญ
ใบมะกรูด                                                        100%
ข้อแนะนำวิธีการใช้ :   เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น พ้นแสงแดด 
สรรพคุณของสมุนไพรไทย :  มีน้ำมันหอมระเหย ทำให้เจริญอาหาร  ลดความดันโลหิต                                          

 

ข่าอบแห้ง

ส่วนประกอบที่สำคัญ
ข่า                                                                         100%
ข้อแนะนำวิธีการใช้ :   เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น พ้นแสงแดด 
สรรพคุณของสมุนไพรไทย :  ช่วยย่อย ทำให้เจริญอาหาร เพิ่มการไหลเวียนของเลือด  มีวิตามินบี 1 วิตามินบี 2 แคลเซียม เส้นใยอาหาร

 

ตะไคร้อบแห้ง

ส่วนประกอบที่สำคัญ
ตะไคร้                                                                100%
ข้อแนะนำวิธีการใช้ :  เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น พ้นแสงแดด 
สรรพคุณของสมุนไพรไทย :  ช่วยย่อยอาหาร ลดความดันโลหิต  มีวิตามินเอ แคลเซียม ธาตุเหล็ก เส้นใยอาหาร
 

 

ชุดเครื่องต้มยำอบแห้ง

ส่วนประกอบที่สำคัญ
พริกอบแห้ง                                  35%
ข่าอบแห้ง 25%
ตะไคร้อบแห้ง 25%
ใบมะกรูดอบแห้ง 15%
ข้อแนะนำวิธีการใช้ :  เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น พ้นแสงแดด 
สรรพคุณของสมุนไพรไทย :  พริกมีสารแคปไซซินซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันความชรา มีเบต้าแคโรทีนและวิตามินช่วยต้าน
อนุมูลอิสระ ข่าช่วยย่อยทำให้เจริญอาหารเพิ่มการไหลเวียนของเลือด มีวิตามินบี 1 วิตามินบี 2 แคลเซียม เส้นใยอาหาร
ตะไคร้ช่วยย่อยอาหาร ลดความดันโลหิต  มีวิตามินเอ แคลเซียม ธาตุเหล็ก เส้นใยอาหาร ใบมะกรูดมีน้ำมันหอมระเหย
ทำให้เจริญอาหาร  ลดความดันโลหิต

 

พริกอบแห้ง

ส่วนประกอบที่สำคัญ
พริก                                                                            100%
ข้อแนะนำวิธีการใช้ :  เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น พ้นแสงแดด 
สรรพคุณของสมุนไพรไทย :   มีสารแคปไซซินซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันความชรา  มีเบต้าแคโรทีน
และวิตามินช่วยต้านอนุมูลอิสระ

 

เส้นมะละกออบแห้ง

ส่วนประกอบที่สำคัญ
มะละกอ                                                                         100%
ข้อแนะนำวิธีการใช้ :  เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น พ้นแสงแดด 
สรรพคุณของสมุนไพรไทย :   มีเอนไซด์  PAPAIN ช่วยย่อยอาหาร  ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง

 

ขิงอบแห้ง

ส่วนประกอบที่สำคัญ
ขิง                                                                                         100%
ข้อแนะนำวิธีการใช้ :  เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น พ้นแสงแดด 
สรรพคุณของสมุนไพรไทย :  ช่วยระบบย่อยอาหาร  บรรเทาอาการคลื่นไส้ เวียนศรีษะ  บรรเทาอาการหวัด
 

 

ใบเตยอบแห้ง

ส่วนประกอบที่สำคัญ
ใบเตย                                                                                100%
ข้อแนะนำวิธีการใช้ :  เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น พ้นแสงแดด 
สรรพคุณของสมุนไพรไทย :  มีน้ำมันหอมระเหย ช่วยทำให้สดชื่น  ลดการกระหายน้ำ บำรุงหัวใจ

 

ชาตะไคร้ใบเตยอบแห้ง

ส่วนประกอบที่สำคัญ
ตะไคร้                                                                  80%
ใบเตย 20%
ข้อแนะนำวิธีการใช้ :   เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น พ้นแสงแดด 
สรรพคุณของสมุนไพรไทย :  ตะไคร้ช่วยย่อยอาหาร ลดความดันโลหิต  มีวิตามินเอ แคลเซียม ธาตุเหล็ก เส้นใยอาหาร
ใบเตยมีน้ำมันหอมระเหย ช่วยทำให้สดชื่น  ลดการกระหายน้ำ บำรุงหัวใจ